Polimer Yapı Analizi

Polimer Yapı Analizi

Polimer Yapı Analizi, polimeri oluşturmak için kullanılan tekrar birimlerini ve orijinal monomerleri tanımlayabilen, genellikle FTIR veya NMR ile kimyasal yapının belirlenmesidir. Numune bir kopolimer olduğunda, genellikle komonomer oranını belirlemek amacıyla kullanılır.

Polimer Yapı Analizi

Pek çok spektroskopik analiz yöntemi şu soruyu yanıtlamak için kullanılır: "Nedir?" Mükemmel polimer yapı analizi, katkı maddelerinin ve dolgu maddelerinin çıkarılmasını gerektirir. Ayrıca, polimer karışımlarının ayrı ayrı fraksiyonlara ayrılması gerekir. Daha sonra uç gruplar, yan gruplar, ko-monomer içerikleri ve dizi dağılımları çıkarılabilir. Polimer Yapı Analizi, yeni malzeme tedarikçilerini, ürün arızalarının temel nedenlerini ve patent ihlali davalarında ürün formülasyonlarını belirlemede yararlıdır.

En basit düzeyde, Fourier Transform Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi kullanılarak bu cümledeki süre kadar küçük bir örnekle bir polimer tanımlaması yapılabilir.

Bir müşteri yüksek düzeyde ayrıntıya ihtiyaç duyduğunda, bu durumda tipik olarak karbon ve proton NMR olarak Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi uygulanır. Silikon, florin ve fosfor NMR spektrumları da elde edilebilir.

Bazı durumlarda, polimer yapı analizi, ince kaplamalar ve yüzey tabakaları için özellikle güçlü bir teknik olan X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) kullanılarak sağlanabilir.

Örnek değerlendirmeleri, polimer yapı analizine ihtiyaç duyduğunuz amaca bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. İhtiyaçlarınızla ilgili olarak bizimle iletişime geçmenizi ve nihai hedeflerinize uyacak test protokolünü tartışmanızı öneririz.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp