Potansiyometrik Titrasyonlar

Potansiyometrik Titrasyonlar

Potansiyometrik titrasyonlar, renk bazlı yöntemler için uygun olmayabilecek su dışındaki çözücülerdeki koyu numuneler veya titrasyonlar için kullanılabilir. Ek olarak, diğer elektrot tiplerinin kullanılması, asit-baz kimyasının ötesinde potansiyometrik titrasyonlara izin verir.

Potansiyometrik Titrasyonlar

Herhangi bir normal asit-baz titrasyonu potansiyometrik olarak da yapılabilir; burada pH probu, eklenen titrant hacmine karşı pH grafiği oluşturmak için kullanılır.

Potansiyometrik titrasyonlar otomatikleştirilebilir, bu da bir ölçümün teknisyen zamanını (ve dolayısıyla maliyetini) önemli ölçüde azaltır ve daha karmaşık deneylere izin verir. 

Sıvı numuneler doğrudan veya belirli bir konsantrasyona seyreltilerek analiz edilebilir. Numune partiküller veya askıda katı maddeler içeriyorsa, bir filtrasyon veya santrifüjleme adımı tipik olarak potansiyometreden önce gelir.

Potansiyometrik titrasyondan önce, katı bir örneğin bir çözücü içinde, en yaygın olarak su içinde çözülmesi gerekir. Matris etkilerinin hesaba katılmasını sağlamak için, ölçümler yapılmadan önce numuneyi bilim adamlarımızla tartışmak önemlidir.

Lütfen özel örnek değerlendirme sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp