Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi (LC-MS)

Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi (LC-MS)

LC-MS, özellikle karmaşık numune matrislerinde düşük seviyelerde yarı uçucu veya uçucu olmayan bileşiklerin saptanması ve tanımlanması için bir yöntemdir.

Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi (LC-MS)

LC-MS, HPLC yöntemlerine benzer sıvı kromatografik ayırmaları yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi ile birleştirir. İlk önce bir kromatografi kolonuna bir numune enjekte edilir ve ayrı bileşenler fiziksel özelliklerine göre ayrılır. Ayrılan bileşenler, kütlelerine göre analiz edilen yüklü iyonlar üreten yüksek voltajlı bir iyonizasyon kaynağından geçirilir. Sonuç, her bileşik için benzersiz bir kimyasal parmak izini gösteren bir kütle spektrumudur. 

LC-MS tekniklerinde, numunedeki bileşiklerin moleküler kütlesine karşılık gelen moleküler iyon piklerini gözlemlemek mümkündür. Bilinmeyen bir numune analiz ediliyorsa, yüksek çözünürlüklü LC-MS çok doğru moleküler kütle verileri verir. Bu, bilinmeyen bileşiklerin tanımlanmasında yüksek derecede kesinliğe izin verir. LC-MS çok hassas bir yöntemdir. Milyarda parça (ppb) aralığındaki bileşik seviyeleri tespit edilebilir ve ölçülebilir. Farmasötikler, antioksidanlar, polimer katkı maddeleri ve böcek ilaçları gibi birçok organik bileşik, bu tekniğin yüksek kütle doğruluğu kullanılarak tespit edilebilir ve kesin olarak tanımlanabilir.

LC-MS esnek bir tekniktir. Belirli bir numune tipi için bir analizi özelleştirmek için farklı çalışma modları kullanılır. Ayarlanabilen parametreler arasında iyonizasyon kaynağı, iyonlaşma polaritesi, parçalanma ve duyarlılık bulunur. Elektrosprey (ESI) en yaygın iyonlaşma kaynağıdır ve bu yöntem genellikle pozitif ESI veya negatif ESI modunda bir numune için ilk analiz türü olarak kullanılır. APCI (Atmosferik Basınç Kimyasal İyonizasyon) hem pozitif hem de negatif modlarda mevcuttur. Bu iyonizasyon tekniği, petrol ürünleri gibi çok hidrofobik bileşikler için özellikle yararlıdır.

MS modunda kullanıldığında, LC-MS ana iyonların çok az parçalanmasını sağlar. MS / MS modu da mevcuttur. Bu yaklaşımda, analitler, bilinmeyen bir bileşiğin aydınlatılmasına yardımcı olan parçalanmayı indüklemek için bir çarpışma hücresinden geçer. Fragman iyonlarını bir araya getirerek ana bileşiğin moleküler yapısını ayırt etmek mümkündür. MS / MS teknikleri ayrıca LC-MS'nin ilgilenilen bir analite karşı duyarlılığını arttırır ve kantitatif analizde birçok uygulamaya sahiptir.

Ayrıca, LC-MS tarafından elde edilen tüm verileri entegre etmek ve analizimizi yapı açıklamasına daha fazla yardımcı olmak için harici veritabanlarına bağlamak için güçlü bir kimformatik platform kullanıyoruz.

Çok çeşitli numune türleri, yarı uçucu ve uçucu olmayan bileşikler için LC-MS ile analiz edilebilir. Yöntem, küçük numune miktarlarının (~ 1 gram) bile analiz için zengin bir veri seti sağlamasına izin veren yüksek hassasiyete sahiptir. Sulu karışımlar, polimer formülasyonları ve biyolojik matrisler dahil olmak üzere birçok numune matrisi LC-MS'ye göre değiştirilebilir. 

Daha karmaşık numuneler için bazı ilk temizlik ve ekstraksiyon gerekli olabilir. İlgilenilen analitler, su veya organik çözücüler içinde çözülebilir. Genel olarak, metaller ve birçok metal-organik hibrit, LC-MS kullanılarak başarılı bir şekilde analiz edilemez. 

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp