Dağıtım Döngüsü Testi

Dağıtım Döngüsü Testi

Bu uygulama, taşıma birimlerinin tek bir sisteme göre değerlendirilmesini sağlamak için fiili dağıtımda meydana gelen durumları temsil eden seviyelerde belirlenen test yöntemlerinin kullanımına dayanmaktadır. Bu standartta önerilen test seviyeleri, nakliye ve elleçleme ortamı hakkındaki mevcut bilgilere ve mevcut uygulamalara ve deneyimlere dayanmaktadır.

Dağıtım Döngüsü Testi

Dağıtım döngüsü testleri aynı kaplar üzerinde sırayla yapılmalıdır. Bir performans testi olarak kullanılmak üzere bu uygulama, test edilen ürünün test dizisi tamamlanana kadar açılmamasını gerektirir.

ASTM D4169-16 standardı, taşıma birimlerinin laboratuvar ortamındaki dağıtım ortamına dayanma yeteneğini değerlendirmek için temel oluşturur. Bu testler, çeşitli dağıtım döngülerinde karşılaşılan bir dizi tehlikeli durumdan oluşan bir test planının parçası olarak gerçekleştirilir.

Tıbbi cihaz ve ekipmanların taşınmasında dağıtım döngüsü önemlidir. Bu bağlamda, ASTM F1327-05 standardı (tıbbi ambalaj için bariyer malzemeleri için standart terminoloji) dikkate alınır. Bu Uluslararası Standart, bariyer malzemeleri içeren tıbbi ambalaj standartlarında kullanılan veya kullanılabilecek terimlerin tanımlarını ve açıklamalarını içerir.

EUROLAB, 25 yılı aşkın deneyimi, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, test, ölçüm ve analiz konularında kusursuz hizmet almanızı sağlar.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp