Kateter Testi

Kateter Testi

EUROLAB, her tür kateter testi ve kılavuz tel testi için eksiksiz çözümler sunar. Deneyimlerimiz şu testleri içerir: CVC kateterleri (merkezi venöz), PICC kateterleri (periferik olarak yerleştirilmiş merkezi kateterler), PTCA kateterleri (perkütan transluminal koroner anjiyoplasti), diyaliz kateterleri, kılavuz kateterleri ve iletim kateterleri. Ekibimiz, ISO 10555 ve ISO 11070 standartları belgelerinde ve aşağıda listelenen FDA 824 kılavuz belgesinde belirtilen tüm testleri gerçekleştiren kapsamlı deneyime sahiptir.

Kateter Testi

EUROLAB, bir diyaliz kateterinin arteriyel ve venöz lümenleri arasındaki resirkülasyon yüzdesini ölçmek için bir test aparatı ve metodolojisi oluşturmuştur. Devridaim test aparatı, sağ atriyum, SVC ve IVC veya sert bir model dahil olmak üzere şeffaf bir silikon model içinde yerleştirilen kateteri barındırabilir. Kanın viskozitesini simüle etmek için bir gliserin-su solüsyonu kullanılabilir ve istenirse, test koşulları sırasında kateterin ucundaki sıvı dinamiklerini vurgulamak için kalitatif akış görselleştirmesi yapılabilir.

Bu kapsamdaki test hizmetleri;

  • Yüzey Muayene
  • Korozyon Direnci
  • Tepe Çekme Kuvveti
  • Basınç Altında Sıvı Sızıntısı
  • Aspirasyon Sırasında Hava Kaçağı
  • Kateter Akış Hızının Tayini
  • Patlama basıncı
  • Akış Hızı ve Basınç için Güç Enjeksiyonu
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp