AATCC 147 Tekstil Malzemelerinin Değerlendirilmesi: Paralel Çizgi Yöntemi

AATCC 147 Tekstil Malzemelerinin Değerlendirilmesi: Paralel Çizgi Yöntemi

Yaygın olarak Parallel Streak yöntemi olarak bilinen AATCC 147 yöntemi, işlenmiş tekstil malzemeleri üzerindeki yayılabilir antimikrobiyal ajanların antibakteriyel aktivitesini niteliksel olarak değerlendirmek için tasarlanmıştır. 

AATCC 147 Tekstil Malzemelerinin Değerlendirilmesi: Paralel Çizgi Yöntemi

Başka bir deyişle, muamele edilen tekstilin mikroorganizmaların büyümesini engelleme, Bakteriyostatik olma yeteneğini test eder. Bu yöntem, mikroorganizmaların farklı konsantrasyonlarına karşı aktivite ve etkinliği kabaca tahmin etmenize olanak tanır. 

AATCC 147 TESTİNİN ÖZETİ

 • Test mikroorganizması, genellikle sıvı bir kültür ortamında büyütülerek hazırlanır. Yönteme göre, iki temsili mikroorganizma belirtilir, S. aureus  ve  K. pneumoniae 
  • Çalışma Sponsorlarının test hedeflerine ve ürünlerin son hedeflerine bağlı olarak, Laboratory, yöntemde belirtildiği gibi test hedeflerinize daha iyi uyacak şekilde test yöntemini değiştirebilir. Bu, daha klinik ve ürünle ilgili mikroorganizmalara karşı testleri içerir.
 • Testi başlatmadan önce, sterilize edilmiş erimiş büyüme agarı steril petri kaplarına dökülür ve aşılamadan önce tamamen katılaşmasına izin verilir.
 • Test mikroorganizmasının süspansiyonu daha sonra steril damıtılmış su içinde seyreltilerek standardize edilir.
 • Steril bir aşılama özesi kullanılarak, seyreltilmiş inokülum süspansiyonunun bir öze dolusu, özeyi yeniden doldurmadan, 5 ardışık çizgiyi, özeyi yeniden doldurmadan, katılaşmış büyüme agarı üzerine sürme yöntemi ile ekin. Bu, konsantrasyonda değişen 5 paralel çizgiye izin verir.
 • Yöntemin önerdiği şekilde dikdörtgen şeklinde kesilmiş ve 25 x 50 mm ölçülerinde kesilmiş numuneler, beş paralel şerit boyunca eşit olarak yerleştirilir.
 • İşlenmemiş paralel bir test numunesi de kesilir ve İşlenmiş Test Numuneleri tek başına test edilir.
 • Tüm test örneğinin ve aşılanmış agarın temasını sağlamak için örneklere agar üzerine hafif basınç uygulanır.
 • Aşılanmış agar agar üzerindeki İşlem Görmüş ve İşlem Görmemiş (Kontrol) Örnekler daha sonra optimal büyümeyi sağlamak için mikroorganizmaya özgü sıcaklıkta ve inkübasyon döneminde inkübe edilir. 
 • EUROLAB Laboratuvarı'nda yürütülen tüm mikrobiyolojik tahliller, hem testin başlangıcında hem de temas süresinden sonra yeterli karşılaştırmaları sağlamak için gerekli paralel kontrollerle gerçekleştirilir.
 • İnkübasyondan sonra plakalar inkübatörden çıkarılır ve varsa örneklerin her iki tarafındaki ölçümlerin ortalaması alınır ve İnhibisyon Zonunu hesaplamak için formül belirtilen bir yöntem kullanılır. 
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp