Agar Difüzyon Testi

Agar Difüzyon Testi

Agar Difüzyon Testinde, test materyali bir agaroz tabakasından difüzyondan sonra sızabilir sitotoksik içerikleri açısından analiz edilir.

Agar Difüzyon Testi

Test sistemi, test öğesinden salınan sızabilir maddelerin bir bariyer (örneğin deri) yoluyla hastanın dokusuna nüfuz etmesini simüle etmek için kullanılır. Bu test, bu süzülebilir maddeler yayılabiliyorsa, ancak agar tabakası ile reaksiyona girmiyorsa uygulanabilir.

Agaroz tabakası nötr kırmızı ile boyandığında, test malzemesinin sitotoksik potansiyeli, renk giderme alanının derecelendirilmesi ve hücre kültürünün hücre lizizinin değerlendirilmesi yoluyla belirlenir.

Dolaylı Hücre Temasından Sonra Mikroskobik Değerlendirme ile Sitotoksisitenin Değerlendirilmesi

  • Alt konfluent hücre tek tabakası, agaroz bir tabaka ile kaplanır ve nötr kırmızı ile boyanır.
  • Test öğesi veya test öğesinin bir özütü, hücrelere dolaylı temas halinde agaroz katmanına uygulanır.
  • Sitotoksisite, 24 saatlik bir inkübasyon süresinden sonra mikroskobik olarak belirlenir. Bu nedenle, renk giderme indeksi ve parçalanma indeksi niteliksel olarak belirlenir
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp