Antimikrobiyal Aktivite için İnhibisyon Bölgesi Testi

Antimikrobiyal Aktivite için İnhibisyon Bölgesi Testi

Kirby-Bauer Testi olarak da adlandırılan bir Engelleme Bölgesi Testi, klinik olarak antibiyotik direncini ölçmek ve endüstriyel olarak katıların ve tekstillerin mikrobiyal büyümeyi engelleme kabiliyetini test etmek için kullanılan kalitatif bir yöntemdir.

Antimikrobiyal Aktivite için İnhibisyon Bölgesi Testi

Antimikrobiyal tekstiller, yüzeyler ve sıvılar geliştiren araştırmacılar, bu testi inhibitör aktivite düzeylerini ölçmek ve karşılaştırmak için hızlı ve kolay bir yol olarak kullanırlar.

Bu yöntemle, tek bir suştan yaklaşık bir milyon hücre, steril bir pamuklu çubuk kullanılarak bir agar plakasına yayılır, ardından antimikrobiyal nesnenin varlığında inkübe edilir. 

Bakteriyel veya fungal suş antimikrobiyal maddeye duyarlıysa, aşağıdaki fotoğrafın sol tarafındaki agar plakası gibi agar plakasında bir inhibisyon bölgesi belirir. Antimikrobiyal maddeye dirençliyse, aşağıdaki fotoğrafın sağ tarafındaki agar plakasında olduğu gibi hiçbir bölge görünmez.

İNHİBİSYON ZON TESTİ ÖZETİ

  • Bir bakteri veya mantar türü, saf kültürde büyütülür.
  • Steril bir eküvyon kullanarak, saf kültürün bir süspansiyonu, steril bir agar plakasının yüzüne eşit olarak yayılır.
  • Antimikrobiyal ajan, agar plakasının merkezine uygulanır (antimikrobiyal merkezden dışarı yayılmayacak şekilde). Sıvı bir madde için bir agarın merkezinde bir delik açılabilir.
  • Agar plakası, test mikroorganizması için uygun bir sıcaklıkta 18-24 saat (veya gerekirse daha uzun) inkübe edilir.
  • Antimikrobiyal ajan nesneden agara sızarsa ve daha sonra büyümeyi önleyici bir etki uygularsa, test ürününün çevresinde açık bir bölge (inhibisyon bölgesi) belirir.
  • İnhibisyon bölgesinin boyutu genellikle numunede veya üründe bulunan antimikrobiyal aktivite düzeyiyle ilgilidir - daha geniş bir inhibisyon bölgesi genellikle antimikrobiyalin daha güçlü olduğu anlamına gelir.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp