ASTM E2149

Mikrobiyoloji Testleri

ASTM E2149

"Dinamik Temas Koşulları Altında Hareketsizleştirilmiş Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi" başlıklı ASTM E2149 yöntemi, genellikle süzdürülmeyen, düzensiz şekilli veya hidrofobik yüzeylerin antimikrobiyal aktivitesini ölçmek için kullanılan hassas bir testtir. 

ASTM E2149

Basitçe söylemek gerekirse, mikrobiyal olarak kontamine olmuş bir çözelti içinde çalkalandıklarında antimikrobiyal yüzeylerin antimikrobiyal aktivitesini ölçer.

EUROLAB Laboratuvarı, bir model sistem olarak getirilmesi gereken yöntemi bulur, ancak yine de düzenli olarak uygularız. Neden? Çünkü iplik, toz veya 3D kalıplanmış plastik gibi düzensiz şekilli bir antimikrobiyal nesneyi standart bir şekilde test etmenin tek yollarından biri budur. Antimikrobiyal bir nesne düz bir kupon olarak test edilebiliyorsa, ASTM E2149 yerine  JIS Z 2801  /  ISO 22196'yı öneririz.

ASTM E2149, sızıntı yapmayan (hareketsizleştirilmiş ve suda çözünmeyen) antimikrobiyal ürünler veya yüzeyler için tasarlanmıştır, bu nedenle testin bir parçası olarak ürünler, standart deneyler kullanılarak antimikrobiyal ajanların sızması için analiz edilir. Bir antimikrobiyal ajanın sızması tespit edilebilirse, sonuçlar onaylanmadan önce aktif bileşenin nötralizasyonu doğrulanmalıdır.

ASTM E2149 TEST YÖNTEMİNİN ÖZETİ

 • Test mikroorganizması sıvı kültürde büyütülür.
 • Test mikroorganizmasının konsantrasyonu standartlaştırılmıştır.
 • Mikrobiyal kültür, steril bir tampon çözeltisi içinde seyreltilir.
 • Test edilecek her ürün için 50 mL standart mikrobiyal kültür 3 kaba yerleştirilir (steril cam kavanozlar iyi çalışır).
 • Bir kavanoz yalnızca bakteriyel süspansiyon alır, diğeri antimikrobiyal test maddesini (1g veya 4in 2 ) alır ve sonuncusu bir kontrol nesnesini (aktif bileşen içermeyen, test nesnesine büyük ölçüde benzer, işlenmemiş bir nesne) alır.
 • Bakteriyel süspansiyondan elde edilen mikrobiyal konsantrasyon, sadece kavanozlar "sıfır zamanda" numaralandırılır.
 • Tüm kavanozlar, genellikle 1 saat olmak üzere belirli bir temas süresi boyunca bilek hareketi sallayıcıda çalkalanır.
 • Nesne mikrobiyal süspansiyonda belirtilen temas süresi boyunca çalkalandıktan sonra, tüm kavanozlardaki mikrobiyal konsantrasyon belirlenir.
 • Antimikrobiyal ürünü içeren kavanozdaki mikroorganizmaların konsantrasyonu, yöntem tarafından belirtilen belirli koşullara bağlı olarak, ya sadece mikrobiyal süspansiyon içeren kavanoz ya da muamele edilmemiş kontrolü içeren kavanoz ile karşılaştırılır.
 • Bir ürünün, aşı maddesine veya işlenmemiş kontrollere göre önemli bir azalma oluşturması halinde "antimikrobiyal" olduğu söylenir.
 • Antimikrobiyal maddenin sızmasını belirlemek için yönteme göre bir Çözelti Testi gerçekleştirilir.
 • Son test, bir "süzdürme antimikrobiyalinin" varlığını gösterirse, sonuçlar, aktif bileşenin başarıyla nötralize edildiğini doğrulayana kadar güvenilmez kabul edilir.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp