ASTM G21 Fungal Defacement Testi

ASTM G21 Fungal Defacement Testi

"Sentetik Polimerik Malzemelerin Mantarlara Karşı Direncinin Belirlenmesine Yönelik Standart Uygulama" başlıklı ASTM G 21 yöntemi, sentetik polimerik malzemelerin (kalıplanmış malzemeler, yüzey işlem görmüş eşyalar veya benzer nesneler) mantar saldırısına karşı direncini test etmek için tasarlanmıştır.

ASTM G21 Fungal Defacement Testi

Malzemelerin satışa sunulmasından önce, malzemelerin mantar saldırısına karşı direncini değerlendirmek için endüstri tarafından kullanılan popüler bir yöntemdir. Standartlaştırılmış bir şekilde test ve kontrol yüzeylerine püskürtülen çok çeşitli mantar dizilerini içerir. Aşılamadan sonra yüzeyler 28 gün inkübe edilir ve mantar gelişimi açısından değerlendirilir.

ASTM G 21 TESTİNİN ÖZETİ

 • Mantarlar katı ortamda büyütülür ve aşağıdaki her bir mantar türünden bir spor süspansiyonu hazırlanır (gerekli türler resmi yöntemde listelenmiştir):
  • Penisilyum
  • Aspergillus
  • Chaetomium
  • Trichoderma
  • Aureobasidium
 • Spor süspansiyonları birkaç kez yıkanır ve minimal tuz çözeltisi içinde ayrıştırılır.
 • Test sporlarının konsantrasyonu standartlaştırılır ve beş spor preparatının hepsinden eşit hacimde havuzda toplanır.
 • Test numuneleri, minimum tuz agar ile doldurulmuş Petri kaplarına (veya diğer uygun boyutlu kaplara) üç kez yerleştirilir.
 • Havuzlanmış spor preparatının küçük bir hacmi doğrudan test numunelerinin üzerine püskürtülür. Bu adım, pozitif kontrol (mantar büyüme kontrolü) ve negatif kontrol (yalnızca agar) için tekrarlanır.
 • Tüm Petri kapları veya kapları, yeterli nemi korumak için kapatılır ve 28 güne kadar inkübe edilir.
 • Her numunenin düzenli aralıklarla fotoğrafları çekilir. Örneklere 28 gün sonra mantar büyümesine dayalı bir performans puanı verilir.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp