Raf Ömrü Doğrulaması Testi

Raf Ömrü Doğrulaması Testi

Raf ömrü doğrulaması testi, belirtilen saklama koşulları altında bir ürünün istenen raf ömrüne ulaşma yeteneğinin mikrobiyal değerlendirmesidir. 

Raf Ömrü Doğrulaması Testi

Ya hedef raf ömrünün ulaşılabilir olduğunu doğrulamak ya da yürürlükteki çalışma uygulamaları ile elde edilebileceğini doğrulamak için yapılır. Ürün tipik koşullar altında üretilmiştir. Öngörücü mikrobiyal risk değerlendirmesine dayalı olarak her ürün için özelleştirilmiş mikrobiyal test paketleri, ürünün tüm hedef raf ömrü boyunca düzenli aralıklarla gerçekleştirilir.

Normalde NPD deneme aşamasında gerçekleştirilir. En iyisi, mikroflora ürünün doğasında mevcutsa veya çevresel floranın iyi anlaşıldığı ve değişme olasılığı düşük olduğunda kullanılır. Doğal mikrofloranın etkisini inceleyerek, belirli saklama koşullarında amaçlanan mikrobiyal stabiliteye ulaşma becerisine güven oluşturur.

Tek bir üretim zaman noktasında doğal floranın varlığına dayanır, bu nedenle test partisinin yapıldığı andaki üretim koşullarına özeldir. Mevcut olabilecek mikrofloradaki potansiyel varyasyona meydan okumaz. Bu nedenle, içsel ve dışsal faktörleri tarafından belirlendiği üzere, bir ürünün mikrobiyal stabilitesine yönelik güçlü bir zorluk sağlamaz.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp