ASTM E2315 Zaman Öldürme Testi

ASTM E2315 Zaman Öldürme Testi

Sıvı Süspansiyon Süresi Öldürme, söz konusu dezenfektanın belirli bir temsili organizma ile doğrudan aşılanmasıyla başlar. Belirli bir temas süresinden sonra sistem nötrleştirilir ve mikroorganizmaların varlığı izlenir ve bir inkübasyon süresinin ardından ölçülür. 

ASTM E2315 Zaman Öldürme Testi

Mikrobik büyüme, toplam azalmayı belirlemek için test edilmemiş bir sayım kontrolününki ile karşılaştırılır. EUROLAB Laboratuvarı ile bir Sıvı Süspansiyon Zaman-Öldürme testi prosedürü çok yönlüdür ve doğrudan çalışma sponsorunun ihtiyaçlarına cevap verir. Örneğin, dezenfektan için test edilen koşullarda minimum etkili temas süresini sıfırlamak için birden çok temas süresi kullanılabilir. Elde edilen verilerden, dezenfektanın öldürme oranının bir eğimi üretilir. Bunun ötesinde, dezenfektanın gerçek dünyadaki kullanımına daha iyi uyması için birçok farklı test parametresi değiştirilebilir. Bunlar arasında sıcaklık, dezenfektanın aşı maddesine oranı, "toprak yükü" ve diğer birçok olasılık yer alır.

Dezenfektan ve inokülum arasındaki doğrudan temas nedeniyle, Sıvı Süspansiyon Zaman-Öldürme, sıvı veya daldırma ortamlarında kullanılan dezenfektanların etkinliğini modellemede en ustadır; ancak Sıvı Süspansiyon Zaman Öldürme, bir dezenfektanın antimikrobiyal etkinliği hakkında ön, en iyi durum verilerini toplamak için genellikle bir Ar-Ge düzeyinde test edilir.

EUROLAB Laboratuvarı, çalışma sponsorlarının güvenebileceği tekrarlanabilir veriler toplayarak Sıvı Süspansiyon Zamanını Öldürme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp