Göktaşı ve Asteroit Analizleri

Göktaşı ve Asteroit Analizleri

EUROLAB göktaşı ve astroid analizleri gerçekleştirmektedir, bir şeyin göktaşı olduğunu doğrulamak çok zor olsa da, diğer fiziksel özelliklerle birlikte birkaç mineralin varlığı genellikle kanıt sağlar. Koezit ve stishovit (SiO2), meteorlarda ve asteroitlerde bulunan iki temel gösterge silikon oksittir. Bir çarpma olayı sırasında göktaşlarının veya asteroitlerin yaşadığı yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşulları altında oluşurlar. Kristal yapıları, kimyasal formülleri aynı olmasına rağmen, Dünya'nın kıtasal kabuğunda doğal olarak ve yaygın olarak bulunan bir mineral olan alfa-kuvars'tan (SiO2) farklıdır. X-ışını kırınımı, bu malzemeleri ayırt etmek ve koezit ve stishovit gibi göstergeleri belirlemek için ideal bir analiz tekniğidir.

Göktaşı ve Asteroit Analizleri

Laboratuvarımızın misyonu, evrendeki yerimizi anlamaya yardımcı olmak için göktaşı araştırmaları yapmak ve bu bilgiyi daha geniş toplulukla paylaşmaktır. Meteoritler, Dünya'nın ve diğer gezegenlerin kökeni, güneş sistemimiz ve yaşamın habercisi olarak hizmet eden moleküller hakkında hayati ipuçları sağlar. Göktaşı araştırması, toplumun dünya dışı kaynakları nasıl kullanacağını, gezegenimizi büyük bir kozmik etkinin yıkıcı etkilerinden nasıl koruyacağını ve gezegensel iklim değişikliğinin nasıl meydana gelebileceğini değerlendirmesine yardımcı olabilecek daha geniş gezegen bilimi alanına katkıda bulunur. Laboratuvarımız, araştırma ve eğitim için kullanılabilecek, özenle seçilmiş bir meteorit koleksiyonunu korur ve artırır. Danışmanlık, sınıflar ve sosyal yardım programları aracılığıyla laboratuvar personeli, her yaştan öğrenciye ilham vermeye ve onları eğitmeye yardımcı olur,

Taşlar iki sınıfa ayrılır: kondritler ve akondritler.

Kondritler, isimlerini, çoğunlukla silikatlardan oluşan küçük mineral küreler olan kondrüller içermelerinden alırlar. Bazıları birkaç milimetre kadar büyük olabilse de, çoğu kondrül bir milimetreden daha küçüktür. Kondritlerde, kondrüller, konsolide ve ince taneli bir arka plan matrisi içinde bağlanır.

Kondritler bilinen en ilkel göktaşlarıdır. Yani bileşenlerinin bir araya gelerek bir kaya oluşturması açısından en eski, bu kaya oluştuğundan bu yana malzemelerinin ne kadar az değişikliğe uğraması açısından en işlenmemiş olanlar onlardır. Kondritlerin yaklaşık 4,5 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Akondritler, tüm taşlı göktaşlarının yaklaşık %10'unu oluşturur. Akondritler kondrül içermez ve daha fazla işlenmiş materyali temsil eder. Dünya'nın yüzey kayaları göktaşı olsaydı, akondritler olurdu, çünkü bunlar kondrüllerden yoksundur ve erime gibi kapsamlı jeolojik işlemlerin sonucudur.

Üç sınıf meteorit vardır: taşlı, demir ve taşlı-demir. Bir göktaşı sıradan bir kayadan daha ağırdır ve bir mıknatıs tarafından çekilir. Bir göktaşının durumu, tazeden çok yıpranmışa kadar değişebilir. Taze göktaşları füzyon kabuğuna, aerodinamik bir şekle ve muhtemelen parmak izlerine (regmaglypts) sahiptir. Yıpranmış meteorları, meteoritik özelliklerinin bozulması nedeniyle tanımak daha zor olabilir.

Laboratuvarımızda göktaşı için yapılan testlerde, XRF, EDX, ICP ve Miksroskopik FTIR, SEM taramalı elektron mikroskobu cihazlarıyla tüm element ve kimyasal kompozisyonu tanımlanır ve müşteriye ayrıntılı rapor edilir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp