ISO 11930 - Koruyucu Etkinlik Testi

ISO 11930 - Koruyucu Etkinlik Testi

ISO 11930 - Koruyucu Zorluk Testi, bir ürünün antimikrobiyal korumasını değerlendirmek için bir prosedürdür. USP <51> gibi, koruyucuların aktivitesini veya bir ürünün büyümesini engelleyerek ve mikrobiyal kontaminantların miktarını azaltarak güvenliğini korumaya yardımcı olan diğer içsel özelliklerini değerlendirir.

ISO 11930 - Koruyucu Etkinlik Testi

 USP <51> 'den farklı olarak, ISO 11930 yöntemi özellikle kozmetik ürünler için yazılmıştır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin koruyucu etkinliğini değerlendirmek için hızla "git" test yöntemi haline geliyor. Suda çözünür kozmetik ürünler için tasarlanmıştır, ancak suyun iç faz olduğu ürünler için uyarlanabilir.

ISO 11930 koruyucu etkinlik test yöntemi, bir kişisel bakım ürününün bilinen 5 mikroorganizma suşunun, özellikle S. aureus , E. coli , P. aeruginosa , C. albicans ve A. brasiliensis konsantrasyonunun aşılanmasına dayanır. Kalan mikroorganizma konsantrasyonu, 28 günlük bir süre boyunca belirli aralıklarla belirlenir. Her zaman ve her bir mikroorganizma için, günlük azaltma veya yüzde azalma hesaplanır ve kabul edilebilir koruma için yöntemin gerektirdiği kabul kriterleri ile karşılaştırılır.

  • Testten önce, ürünün mikrobiyolojik kalitesi USP <61> , Aerobik Plaka Sayımları veya diğer benzer yöntemlerle belirlenmelidir.
  • Ürün 5 kaplara ayrılır, her> 1x10 bir konsantrasyonda 5 yöntem belirtilen mikroorganizmalar biri ile meydan 5 CFU / g veya ml.
  • Her mikroorganizmanın başlangıç ​​konsantrasyonu, standart seyreltme ve kaplama teknikleriyle belirlenir.
  • Testin başlaması sırasında, tipik olarak 1 g veya 1 ml olan ayrı bir ürün alikuotu, nötralizasyon ve geri kazanım doğrulamasında kullanılmak üzere bir nötralizasyon broth hacmine yerleştirilir.
  • Ürün, 28 günden az olmayan bir süre boyunca oda sıcaklığında tutulur.
  • Aşılanan ürün, aşılamadan 7, 14 ve 28 gün sonra değerlendirilir ve hayatta kalan mikroorganizmalar, standart seyreltme ve kaplama teknikleri kullanılarak numaralandırılır.
  • Test numunesi kolonileri, kalan mikroorganizma miktarını belirlemek için belirtilen her aralıkta sayılır.
  • Her aralıkta her mikroorganizmanın log azalması hesaplanır ve rapor edilir.
  • Koruyucu sistemin etkinliği , kabul kriterleri ile karşılaştırılarak belirlenir.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp