Minimum İnhibitör Konsantrasyon Testi (MIC)

Minimum İnhibitör Konsantrasyon Testi (MIC)

Bir MIC yapmak için, test maddesi görünmez ancak çok sayıda mikroorganizma ile aşılanır, ardından mikroorganizma ve test maddesi karışımının berraktan bulanıklaşıp değişmediğini görmek için gözlemlenir. Bulanıklaşırsa, bu, mikroorganizmaların yüksek seviyelere ulaştığı anlamına gelir ve test maddesi, o belirli seyreltmede onlar için inhibe edici değildir.

Minimum İnhibitör Konsantrasyon Testi (MIC)

İnkübasyondan sonra berrak kalan test kuyuları, canlı mikroorganizmaların orijinal düşük seviyeli inokülumunu içerebilir veya mikropların tümü antimikrobiyal ajan tarafından öldürülmüş olabilir. Bu iki sonuç görsel olarak ayırt edilemez. Bu nedenle, bilim adamları MIC analizlerini biyosidal aktivite yerine antimikrobiyal bir ajanın inhibe edici aktivitesinin göstergesi olarak kullanırlar.

MİNİMUM İNHİBİTÖR KONSANTRASYON TESTİNİN ÖZETİ (MIC TESTİ):

  • Tek bir mikroorganizmanın saf bir kültürü, uygun şekilde Mueller-Hinton çorbası veya diğer çorbada büyütülür.
  • Kültür, mililitre başına 1 milyon hücreye çok yakın bir konsantrasyona sahip olacak şekilde standart mikrobiyolojik teknikler kullanılarak standardize edilmiştir. Mikrobiyal kültür ne kadar standart olursa, test sonuçları o kadar tekrarlanabilir.
  • Antimikrobiyal ajan, steril bir seyreltici (tipik olarak Mueller-Hinton broth) ile birkaç kez (genellikle 1: 1) seyreltilir. ****** Antimikrobiyal ajan seyreltildikten sonra, standartlaştırılmış inokülum hacmi Seyreltilmiş antimikrobiyal maddenin hacmi, her seyreltme kabına eklenir ve mikrobiyal konsantrasyonu mililitre başına yaklaşık 500,000 hücreye getirir.
  • Aşılanmış, seri olarak seyreltilmiş antimikrobiyal ajan, test organizması için uygun bir sıcaklıkta önceden belirlenmiş bir süre, genellikle 18 saat süreyle inkübe edilir. İnkübasyon süresi ne kadar tutarlı olursa, test sonuçları o kadar tekrarlanabilir.
  • İnkübasyondan sonra, genellikle türbidite ve / veya kabın dibinde bir mikroorganizma topağı ile gösterilen bir dizi seyreltme kabı, mikrobiyal büyüme açısından gözlenir. Seyreltme serisindeki gelişim göstermeyen son tüp, antimikrobiyal ajanın minimum inhibitör konsantrasyonuna (MIC) karşılık gelir.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp