Zorla Bozunma Testleri

Zorla Bozunma Testleri

Genellikle nihai formülasyondan önce yapılan zorla bozunma, malzeme stabilitelerini hızlı bir şekilde taramak için dış gerilmeleri kullanır.

Zorla Bozunma Testleri

Zorla bozunma testleri, bir molekülün kimyasal bozunmasını, fiziksel bozunmasını veya kararsızlığını hızlandırmak için pH, sıcaklık, ışık, kimyasal ajanlar (örn. Oksitleyici) ve mekanik stres gibi çeşitli stres ajanları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Zorlamalı bozunma çalışmaları, molekülün kimyasal davranışını gösterir ve bu da formülasyonun ve paketin geliştirilmesine yardımcı olur.

EUROLAB, yöntemi kararlılık belirten yöntem olarak nitelendirmek için kuvvet bozulması çalışmalarını kullanır. Kararlılık belirleme yöntemleri, ilaç bozucuları bozulmamış ilaçtan ayırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Zorla bozunma çalışmaları genellikle kararlılık belirleme yönteminin geliştirme aşamasında yapılır. Geliştirme tamamlandıktan sonra doğrulama yapılır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp