Pirometrik Koni Eşdeğeri Tayini

Pirometrik Koni Eşdeğeri Tayini

EUROLAB, Pirometrik Koni Eşdeğeri Tayini (Refrakterlik) - Test Yöntemi - BS EN 993-12: 1997, BS 1902-5.2: 1997 kapsamında, yoğun şekilli refrakter ürünler için pirometrik koni eşdeğerinin belirlenmesi (refrakterlik) testi uygulayabilir.

Pirometrik Koni Eşdeğeri Tayini

Genel Bakış

Refrakterlik, bir malzemenin yüksek sıcaklığa dayanmasını sağlayan karakteristik özelliğidir.

Bir pirometrik referans koni, belirli bir şekle ve boyutlara sahip olan ve belirli koşullar altında monte edildiğinde ve ısıtıldığında, sıcaklığa göre bilinen bir şekilde bükülen, keskin kenarlı, keskin uçlu, eğik üçgen bir piramittir.

Prensip

Refrakter malzemelerin veya ürünlerin test parçaları, belirli koşullar altında, bilinen refrakterlikteki pirometrik referans konilerle birlikte sıcaklıkta yükseltilir ve davranışları, referans konilerinkiyle karşılaştırılır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp