Refrakter Malzemelerin Aşınabilirlik Endeksi

Refrakter Malzemelerin Aşınabilirlik Endeksi

EUROLAB refrakter malzemeleri test etme yöntemlerinden biri olan şu methodu uygular; Refrakter Malzemelerin Aşınabilirlik Endeksi - Test Yöntemi - BS 1902-4.6: 1985 . Uygulanan bir stres altında ölçülen özellikleri analiz eder ve aynı zaman şu yöntemi uygular; Ortam sıcaklığında aşınmaya karşı direncin belirlenmesi (ortam sıcaklığında aşınabilirlik indeksi) (yöntem 1902-406).

Refrakter Malzemelerin Aşınabilirlik Endeksi

Genel Bakış

Aşındırılabilirlik indeksi, belirli koşullar altında kahverengi erimiş alümina tanesi tarafından bombardımana tabi tutulmuş bir test parçasından aşındırılan santimetre küp hacminin 100 katını temsil eder.

Prensip

Kurutulmuş bir test parçasının kütle kaybı, belirli bir miktarda kalibre edilmiş kahverengi erimiş alümina tanesinin aşındırıcı etkisine tabi tutulduğunda ölçülür. Hacim kaybı açısından test parçasının aşındırılabilirlik indeksi, ölçülen kütle kaybı, aşındırma aparatının ve alümina tanesinin standardizasyonundan elde edilen bir kalibrasyon düzeltmesi, test parçasının yığın yoğunluğu ve 100 çarpım faktörü kullanılarak hesaplanarak elde edilir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp