Refrakter Ürünlerin Aşınma Dayanımı Testi

Refrakter Ürünlerin Aşınma Dayanımı Testi

EUROLAB, Yoğun Şekilli Refrakter Ürünlerin Aşınma Dayanımı test yöntemini, yoğun şekilli refrakter ürünler için test yöntemleri ve ortam sıcaklığında aşınmaya karşı direncin belirlenmesi için uygular.

Refrakter Ürünlerin Aşınma Dayanımı Testi

Aşınmaya Karşı Direnç

Refrakter test parçalarının hareketli katıların mekanik etkisinin neden olduğu yüzey aşınmasına karşı direnci.

Bu, malzemenin aşındırıcı veya aşındırıcı koşullarda hizmete uygunluğunun bir göstergesidir.

Yöntem, 450 kPa'da sıkıştırılmış hava ile 1000 g boyut dereceli silisyum karbürün püskürtüldüğü bir memeye dik açılarla yerleştirilmiş bir test parçasının düz bir yüzeyinden aşındırılan malzemenin hacmini belirler.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp