DIN 54232 Tekstil - Klorobenzen ve Klorotoluene Dayalı Bağların İçeriğinin Belirlenmesi

DIN 54232 Tekstil - Klorobenzen ve Klorotoluene Dayalı Bağların İçeriğinin Belirlenmesi

Klororganik taşıyıcılar, tipik olarak diğer kimyasalların sentezinde ara ürünler olarak kullanılan çeşitli klorobenzenler ve klorotoluenlerden oluşan bir kimyasallar grubudur. Bu bileşikler özellikle polyesterlerin dispers boyalarla boyanmasında yardımcı ve egaliz maddesi olarak, boya taşıyıcı olarak kullanılır. Bunların her ikisi de boyarmaddelerin ve solventlerin kimyasal formülasyonlarında safsızlık olarak bulunmaktadır.

DIN 54232 Tekstil - Klorobenzen ve Klorotoluene Dayalı Bağların İçeriğinin Belirlenmesi

Klorobenzenler ve klorotoluenler, çeşitli sektörlerde çeşitli uygulamalara sahiptir. Tekstil sektöründe giyim ve ayakkabı tedarik zincirlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Klorobenzenler ve klorotoluenler, özellikle polyester ve polyester karışımları için sentetik elyafların boyama işlemi sırasında taşıyıcı olarak kullanılmaktadır.

Klorobenzenler ve klorotoluenler ayrıca diğer kimyasalların sentezinde ara maddeler olarak ve ayrıca boyarmaddeler için çözücü olarak kullanılmaktadır. Metal, deri ve yün için koku gidericiler veya yağ gidericiler yapmak için belli klorobenzenler kullanılmaktadır.

Bir Alman standardı olan DIN 54232 standardı, çeşitli tekstil ürünlerinde klorobenzen ve klorotoluene dayalı bağların içeriğinin belirlenmesine yönelik bir test yöntemi sunmaktadır. Örneğin üst kumaş, astarlar, serilmiş kumaşlar, fermuarlar, düğmeler, etiketler, iplikler ve aplikler gibi tekstil ürünleri ve bileşenlerindeki klorotoluen ve klorobenzen içeriğinin tayini için bu analiz yöntemine baş vurulmaktadır. Test sırasında küçük parçalara ayrılan numune, kapalı bir kapta diklorometan ile ultrasonik banyoda ekstrakte edilmekte, ekstrakt, membran filtrelerle rahatsız edici partiküllerden ve liflerden arındırılmakta ve seçilen iyon modunda kütle seçici detektöre bağlı bir gaz kromatografı ile ilave temizleme yapılmadan analiz edilmektedir.

Dünyanın her yanındaki büyük pazarlardaki yasal düzenlemeler, bitmiş ürünlerde klorobenzenler ve klorotoluenlerin varlığını kısıtlamaktadır. Bu maddeleri tekstil ürünlerinde yasaklamak için herhangi bir Avrupa Birliği yasal gerekliliği yoktur, ancak tekstil firmaları için pazar tarafından kabul edilen bir gereklilik haline gelmiştir.

Önde gelen giyim ve ayakkabı firmaları, ürünlerinin üretiminde klorobenzen ve klorotoluen kullanmamaktadır. Bazı klorobenzenler ve klorotoluenler, belli konsantrasyonlarda suda yaşayan organizmalar için çok toksiktir. Ayrıca biyobirikim ve biyokonsantre olma potansiyeline sahiptir. Belli konsantrasyon seviyelerinin üzerinde, bazı klorobenzenler ve klorotoluenlere uzun süreli maruz kalma, bazı kanser türlerinin gelişmesine neden olmaktadır. Ayrıca belli konsantrasyon seviyelerinin üzerinde, bazı klorobenzenler ve klorotoluenler soluma veya cilt teması ile toksiktir.

Polyester ve polyester karışımlı tekstiller özellikle dikkat çekmektedir. Klororganik taşıyıcılar bu malzemelerin boyama işleminde sıklıkla kullanılmaktadır. Üretici firmalar tedarikçilerden malzeme alırken, gerekli limitlerin karşılandığından emin olmak için riske dayalı testler yaptırmaktadır ve tüm tedarikçi firmaların sağlam bir kimyasal yönetim sistemine sahip olduğundan emin olmak istemektedir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere DIN 54232 standardı kapsamında tekstil ürünlerinde klorobenzen ve klorotoluene dayalı bağların içeriğinin belirlenmesi hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp