DIN 54233-4 Tekstil Ürünlerinin Testi - Metallerin Tayini - Bölüm 4: Sentetik Tükürük Solüsyonu İle Ekstrakte Edilebilir Metallerin Tayini

DIN 54233-4 Tekstil Ürünlerinin Testi - Metallerin Tayini - Bölüm 4: Sentetik Tükürük Solüsyonu İle Ekstrakte Edilebilir Metallerin Tayini

Bir Alman standardı olan DIN 54233-4 standardı, sentetik tükürük solüsyonu ile ekstraksiyondan sonra doğal ve sentetik tekstil liflerinde antimon, arsenik, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, kurşun, cıva ve nikel tayini için bir test yöntemi sunmaktadır. Bu standart, doğal ve sentetik tekstil malzemelerinde adı geçen ağır metallerin tayinine yöneliktir.

DIN 54233-4 Tekstil Ürünlerinin Testi - Metallerin Tayini - Bölüm 4: Sentetik Tükürük Solüsyonu İle Ekstrakte Edilebilir Metallerin Tayini

Hem tekstil ürünlerinin tanımlanmasına yardımcı olacak standart bir yöntem geliştirmek, hem de seçilen ekstraksiyon koşullarını test etmek amacı ile, çevre ve insanların sağlığı, üretim sürecinde maruz kalan çalışanlar ve son kullanıcıların güvenliği bakımından ağır metallerin tespit edilmesi, tekstil sektöründe son derece önemli bir konudur. Bu laboratuvar çalışmaları, nicel değerlendirmeyi etkileyen birçok analitik adımlar içermektedir.

DIN 54233-4 standardında sunulan test yöntemi, farklı konsantrasyonda boyanmış tekstil malzemelerine uygulanmaktadır. Ekstraksiyon, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan en önemli tekstil eko-etiketleme şemaları tarafından benimsenen bu standarda göre suni ter solüsyonu aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Test sırasında ekstrakt, vakum altında süzülmekte ve örneğin toplam krom için atomik absorpsiyon spektrometrisi ve 6 değerlikli krom için UV görünür spektroskopisi vasıtası ile analiz edilmektedir. Testler, çözeltinin sıcaklığı, temas süresi ve malzeme oranı ekstraksiyonu gibi bazı ekstraksiyon parametreleri değiştirilerek gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar, ekstrakte edilen toplam krom miktarının, esas olarak solüsyonun sıcaklığından ve malzeme oranı ekstraksiyonundan ve temas süresinden etkilenmektedir.

Son yıllarda tekstil ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik niteliklerinin özelliklerine gösterilen ilgi giderek artmaktadır. Tekstillerin insan cildi ile etkileşimi göz önüne alındığında, tekstil üreteci firmalarındaki kimyasal madde içeriği, alerjenik ve toksik etkilere neden olmakta ve tüketiciler için sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır. Ağır metaller genellikle boyama ve baskı gibi farklı tekstil süreçlerinde kullanılır. Her şeyden önce metal kompleks boyalar ağır metaller içermektedir. Özellikle yün ve naylon üzerine hızlı siyah boyama işlemi krom esaslı boya kullanılarak yapılmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan boyalardan biri krom boyasıdır ve kom, bugünlerde demir gibi daha az toksik metaller içeren yeni geliştirilmiş boyalarla yer değiştirmektedir.

Farklı tekstil malzemelerinin metal içeriğinin belirlenmesi, sadece üretim sürecinde maruz kalan işçilerin güvenliği için değil, tüketiciler için de oldukça önemlidir. Artık ağır metallerin insan güvenliği üzerindeki toksik etkileri çok iyi bilinmektedir. Ağır metaller metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, organlara zarar vermekte ve kalp hastalığı, sinir sistemi bozuklukları ve alerjilere neden olmaktadır. Ayrıca vücut dokularında birikmekte ve hücrelerin doğru işleyişini bozmaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere DIN 54233-4 standardı kapsamında tekstil ürünlerinde sentetik tükürük solüsyonu ile ekstrakte edilebilir metallerin tayini hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp