EN 1122 Plastikler - Kadmiyum Tayini - Islak Ayrıştırma Yöntemi

EN 1122 Plastikler - Kadmiyum Tayini - Islak Ayrıştırma Yöntemi

Bir Avrupa standardı olan EN 1122 standardında, 10 mg kadmiyum/kg ila 3.000 mg kadmiyum/kg aralığında plastik ürünlerdeki toplam kadmiyum içeriğinin belirlenmesi için bir test yöntemi açıklanmaktadır. Ancak bu test yöntemi poliflorlu plastik malzemeler için uygun bulunmamaktadır. Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 1122 Plastikler - Kadmiyum tayini - Yaş parçalama metodu.

EN 1122 Plastikler - Kadmiyum Tayini - Islak Ayrıştırma Yöntemi

Organik bileşiklerin ıslak ayrışması ve bir numunede kadmiyum bileşiklerinin çözünmesi, bir atomik absorpsiyon spektrofotometresinin alevinde bir çözeltinin atomizasyonunu ve 228.8 nm dalga boyunda absorbansın ölçülmesini içermektedir. Reaktifler, aparat, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik gereksinimleri bu test yönteminin önemli kriterleridir.

Genel olarak ıslak ayrıştırma (ya da asit mineralizasyonu) yöntemleri, konsantre mineral asitlerin oksidasyon ve dehidrasyon gücünü kullanarak numune matrislerinin analitik cihazlara dahil edilmesi için ideal olan sulu çözeltilere kimyasal ayrışmasını içermektedir. Numune ayrıştırması, geleneksel ısıtma veya mikrodalga radyasyonu kullanılarak açık veya kapalı kaplarda gerçekleştirilir. Açık ayrıştırma genellikle element analizinde yapılır. Güvenlik, uzun ayrışma süresi, yüksek asit tüketimi, bu yöntemdeki sınırlamalardır. Ayrıca ortam basıncı ve düşük sıcaklık koşullarında ayrıştırma verimliliği düşüktür. Bu durunda ayrıştırma sıcaklığını yükseltmek için farklı asitlerin kombinasyonu kullanılır.

Buna karşılık ıslak ayrıştırma yöntemi, kirlenme riskini düşürmekte ve cıva, kurşun ve selenyum gibi potansiyel olarak uçucu elementleri tutma avantajlarına sahiptir.

Kadmiyum tayini için ıslak parçalama yöntemleri, genelde çözünürlüğü artırmak için asitlerin bir kombinasyonu ile çözeltideki numune matrislerinin kimyasal bozunmasını içerir. Bu analiz, numunenin havadaki, yerel ortamdaki ve kap duvarlarından gelen maddelerle kontaminasyonunu en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış kaplarda yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Ayrıştırma reaksiyonunun çevreden tamamen izole edildiği kapalı sistemlerin kullanılması, hem kontaminasyonu hem de numune kaybını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, krom, kurşun, cıva, selenyum ve nikel gibi bazı ağır metaller, insan vücudunda mide asidi, ter veya tükürükte çözünen toksik metal elementlerdir. Bu elementlerin tekstil ürünlerinde kullanımları, insan vücuduna ve çevreye olumsuz etkiler yapmaktadır. Örneğin kadmiyum pigmentler ve boyalar, özellikle kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renk için kullanılmaktadır. Ancak yüksek kaliteli boyalarda ve yardımcı maddelerde kadmiyum bulunmamaktadır. Plastik ürünlerde de kadmiyum bileşikleri kullanılmaktadır. Örneğin PVC gibi polimerlerin üretimi için kadmiyum, iyi bilinen bir stabilizatördür ve zehirli bir elementtir. Kadmiyum testleri, bir üründe ne kadar kadmiyum bulunduğunu belirlemek için yapılır. Genel olarak toplam içerik ve eksrakte edilebilir içerik testleri yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN 1122 standardı kapsamında plastik ürünlerde ıslak ayrıştırma yöntemi ile kadmiyum tayini hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp