EN 16711 Tekstil - Metal İçeriğinin Belirlenmesi

EN 16711 Tekstil - Metal İçeriğinin Belirlenmesi

Bir Avrupa standardı olan EN 16711 standardında, doğal ve sentetik tekstil ürünlerinde özellikle antimon, arsenik, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, kurşun, cıva ve nikel başta olmak üzere ağır metallerin tayini için bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu standart üç bölümden oluşmaktadır:

EN 16711 Tekstil - Metal İçeriğinin Belirlenmesi

  • Birinci bölüm, mikrodalga kullanarak giysi bileşenleri, örneğin düğmeler, fermuarlar ve benzer malzemelerde metal tayinine yöneliktir.
  • İkinci bölüm, asidik suni terleme çözeltisi ile ekstrakte edilen metallerin tayinine yöneliktir.
  • Üçüncü bölüm, yapay tükürük solüsyonu ile kurşun salınımının belirlenmesine yöneliktir.

Söz konusu standartlar dizisi ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

  • TS EN 16711-1 Tekstil - Metal içeriğinin tayini - Bölüm 1: Mikrodalga ile parçalama kullanılarak metallerin tayini
  • TS EN 16711-2 Tekstil - Metal içeriğinin tayini - Bölüm 2: Asidik yapay ter çözeltisi ile özütlenen metallerin tayini
  • TS EN 16711-3 Tekstil - Metal içeriğinin tayini - Bölüm 3: Yapay tükürük çözeltisi ile kurşun salımının tayini

EN 16711-1 standardında toplam metal içeriği mikrodalga sindiriminden sonra belirlenir. Bu analiz, uygun analitik atomik absorpsiyon teknikleri, endüktif olarak eşleştirilmiş plazma ve kütle spektrometrisi, örneğin ICP-MS, ICP-OES, AAS, soğuk buharlı atomik absorpsiyon spektrometrisi ve benzer yöntemler ile yapılır. Kullanılan başlıca kimyasallar şunlardır: nitrik asit, sülfürik asit, hidroflorik asit, hidrojen peroksit, su ve seyreltme çözeltisi.

EN 16711-2 standardında çözünebilir metallerin tayini için, tekstil numunesi küçük parçalar halinde kesilir ve asidik suni ter solüsyonu ile ekstrakte edilir. Bu analiz, uygun analitik atomik absorpsiyon ve kütle spektrometrisi teknikleri ile, örneğin, ICP-MS, ICP-OES, AAS, soğuk buharlı atomik absorpsiyon spektrometrisi ve benzer yöntemler ile yapılır. Kullanılan başlıca kimyasallar şunlardır: terleme solüsyonu, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, su, nitrik asit ve seyreltme solüsyonu.

EN 16711-3 standardında test numuneleri, numune alanının santimetre karesi başına 1 ml yapay tükürük solüsyonunun yüzey-hacim oranı kullanılarak, bir saat boyunca yapay tükürük solüsyonunda migrasyon açısından test edilir. Daha sonra tükürük çözeltisi kurşun için analiz edilir. Kaplamalı ürünler için (kaplamalı kumaşlar hariç), ürünün makul olarak öngörülebilir kullanım koşullarında en az iki yıllık bir süre boyunca salınım hızının aşılmaması sağlanmalıdır. EN 16711-3 standardı tehlikeli bir kimyasal içerir. Bu yüzden bu test yöntemini uygulamadan önce personelin sağlığını ve çevrenin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri almak gerekir. Kullanılan başlıca kimyasallar şunlardır: sodyum klorür, hidroklorik asit, magnezyum klorür, kalsiyum klorür, dipotasyum hidrojen fosfat, potasyum karbonat, potasyum klorür ve nitrik asit.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN 16711 standardı kapsamında tekstil ürünlerinde metal içeriğinin belirlenmesi hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp