EN 1811 Tekstil Ürünlerinde Nikel Salınımının Uyumluluk Gereklilikleri

EN 1811 Tekstil Ürünlerinde Nikel Salınımının Uyumluluk Gereklilikleri

Bir Avrupa standardı olan EN 1811 standardı, tekstil ürünlerinde nikel salınımının uyumluluk gerekliliklerini açıklamaktadır. Bu standart, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan REACH direktifi temel gerekliliklerini desteklemektedir. Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 1811 Doğrudan ve uzun süreli ciltle temas edebilecek olan ürünlerin açığa çıkan nikel için referans deney yöntemi.

EN 1811 Tekstil Ürünlerinde Nikel Salınımının Uyumluluk Gereklilikleri

EN 1811 standardı, cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas etmesi amaçlanan ve delinmiş kulaklarda ve insan vücudunun diğer delinmiş kısımlarında kullanılan takılar için 0,5 μg/cm2/hafta nikel göç limitine izin vermektedir.

EN 1811 standardı, mücevherlerden, gözlük çerçevelerinden ve benzer takılardan nikel salınım oranını belirlemek için tasarlanmıştır ve burada sunulan test yöntemi, uluslararası kabul görmüş bir test yöntemidir. Bu test yöntemi, cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas etmesi amaçlanan aksesuarlardan ve vücuttaki piercing’lere yerleştirilmesi amaçlanan takılardan nikel salınım oranını kısıtlayan Avrupa Birliği direktifinin gerekliliklerine uygun olup olmadığını değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Nikele duyarlılık, çoğu zaman ciddi alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. Söz konusu direktifin amacı, uyumlu olmayan ürünlerin tüketicilere sunulmasını engellemek ve nikelin neden olduğu rahatsızlıkları azaltmaktır. Bu direktif daha sonra REACH direktifi ile birleştirilmiştir. REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin bir Avrupa Birliği yasal düzenlemesidir. REACH direktifi ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik başlığı ile yayınlamıştır.

Nikel çoğunlukla alaşımlarda diğer metalik elementler ile birlikte kullanılmaktadır. Alaşımlamada, özellikle paslanmaz çeliklerde nikel en büyük kullanıma sahiptir ve bir alaşımın mekanik ve termal özelliklerini (korozyon, sertlik, direnç ve tokluk gibi) etkilemektedir. Korozyonun ardından açığa çıkan nikel iyonları cilde girebilmektedir. Girişin yeterince büyük miktarlarda olması, nikel alerjisi olmayan kişilerde duyarlılığa neden olmaktadır. Nikel iyonları ter çözeltisine geçmekte ve bu yoldan cilt tarafından emilmektedir. Metal salınımını etkileyen iki ana faktör, malzemenin korozyon direnci ve cilt ile temas süresidir.

Kısaca cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas eden bazı aksesuarlardaki nikelin varlığı, insanlarda nikele karşı duyarlılığa neden olmakta ve alerjik reaksiyonlara yol açmaktadır. Bu nedenlerle nikelin bu tür aksesuarlarda kullanımı sınırlandırılmıştır. Şu iki açıdan zaman faktörü önemli olmaktadır:

  • Ter gibi sıvı bir ortam yoluyla oluşacak korozyon ve serbest bırakılacak nikel iyonları
  • Cilt tarafından salınacak ve emilecek yeterli nikel iyonları

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN 1811 standardı kapsamında doğrudan ve uzun süreli ciltle temas edebilecek olan ürünlerde açığa çıkan nikel için referans test yöntemi hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp