ASTM D3985 Oksijen İletim Hızı Testleri

ASTM D3985 Oksijen İletim Hızı Testleri

EUROLAB, bir kulometrik sensör kullanarak esnek bariyer malzemelerinin oksijen geçirgenliği ASTM D3985, ISO 15105 testlerini akredite olarak laboratuvarında gerçekleştirmektedir.

ASTM D3985 Oksijen İletim Hızı Testleri

Oksijen İletim Hızı Kapsamı:
Paketleme veya endüstriyel uygulamalarda kullanılan esnek bariyer malzemelerinin oksijen iletim hızını (OTR) belirlemektedir. Malzeme geçirgenliğini anlamak için temel faktörler, malzemenin kalınlığını ve bağıl nem ve sıcaklık gibi çevresel faktörleri içerir.

ASTM D3985 Test Prosedürü:
Seçilen bir sıcaklık ve nemde, oksijen içeren bir oda ile oksijen içermeyen bir oda arasında bir bariyer film kapatılır. Bir kulometrik sensör, malzeme aracılığıyla iletilen oksijeni ölçer.

Tipik Test Alanı: 50cm 2

Veri:
Oksijen İletim Hızı (OTR) mol/(m2•s)

Bu test yöntemi, film, tabaka, laminatlar, koekstrüzyonlar veya plastik kaplı kağıtlar veya kumaşlar biçimindeki plastikler yoluyla oksijen gazının sabit durum iletim hızının belirlenmesi için bir prosedürü kapsar. Yalnızca kurutma koşulu altında numunenin oksijen geçirgenlik testi için geçerlidir (Bağıl nem %1 RH'den az). Islak koşullar altında yapılan test, ASTM F 1927'ye atıfta bulunabilir. Çoğu filmin oksijen geçirgenliği, nemin değişmesiyle büyük ölçüde değişecektir.

ASTM D3985 Test Yöntemi;
Numune, ortam atmosferik basıncında iki oda arasına sızdırmaz bir yarı bariyer olarak monte edilir. Bir odacık bir nitrojen akımıyla yavaşça temizlenir ve diğer oda oksijen içerir. Oksijen gazı filmden azot taşıyıcı gaza nüfuz ettiğinden, büyüklüğü birim zamanda dedektöre akan oksijen miktarıyla orantılı olan bir elektrik akımı ürettiği kulometrik dedektöre taşınır. Bunların arasında oksijen gazı test gazı, nitrojen gazı ise taşıyıcı gazdır. Üst haznenin oksijen gazı konsantrasyonu, numunenin her iki tarafı arasında belirli bir konsantrasyon farkı oluştuğundan, alt hazneden daha yüksektir. İletim işlemi sırasında, oksijen gazı üst bölmeden numune yoluyla alt bölmeye iletilir.

ASTM D3985, şu anda oksijen sensörü kullanılarak film oksijen geçirgenliği testi için yaygın olarak kullanılan standarttır. Sıcaklık ve nem, son test verilerini etkileyen kritik parametrelerdir. Bu nedenle, test ortamının verimlilik kontrolü, test doğruluğunu iyileştirmenin bir yoludur.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp