ASTM E96 Su Buharı İletimi Testleri

ASTM E96 Su Buharı İletimi Testleri

EUROLAB Laboratuvar ASTM E96 testlerini laboratuvarında akredite olarak gerçekleştirmektedir, test sonucunda ürünlerde; yarı geçirgen ve geçirgen numuneler üzerinden su buharı transferini değerlendirir. Veriler, üreticiler ve tasarımcılar tarafından kullanılabilir ve genellikle ambalaj uygulamalarında önemlidir.

ASTM E96 Su Buharı İletimi Testleri

Test Prosedürü:
Bir kap damıtılmış suyla doldurulur ve numune ile su arasında küçük bir boşluk (0.75" ila 0.25") hava boşluğu bırakılır. Daha sonra, test numunesi dışında buhar kaybını önlemek için kap kapatılır. Cihazdan bir başlangıç ​​ağırlığı alınır ve daha sonra sonuçlar doğrusal hale gelene kadar zaman içinde periyodik olarak tartılır. Tüm ağırlık kaybının numuneden su buharı geçişinden kaynaklandığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır.

Numune boyutu:
4 x 4 inç numune

Veri:
Zamana karşı ağırlık grafiği veya zamana karşı iletim yüzdesi

ASTM E96 standardında açıklanan test yöntemlerinin amacı, basit cihazlarla, geçirgen ve yarı geçirgen malzemelerden uygun birimlerle ifade edilen güvenilir su buharı aktarım değerlerini elde etmektir. Bu değerler tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ancak bir dizi test koşulu altında elde edilen bir geçirgenlik değeri, farklı bir koşullar altında farklı değerler gösterebilir. Bu yüzden kullanım koşullarına en yakın olan test koşulları seçilmelidir. Kullanılan koşullar bildirilirken, yararlı olan standart koşullar standart ekinde yer almaktadır.

ASTM E 96-16 aslında bu ölçümü gerçekleştirmenin iki farklı yolunu tanımlar: kurutucu yöntem ve su yöntemi (kuru kap ve ıslak kap yöntemleri olarak da anılır).

Kurutucu Yöntem

Kurutucu yönteminde, test edilecek malzemenin bir numunesi, bir kurutucu içeren bir kaba kapatılır ve tüm tertibat tartılır ve daha sonra kontrollü bir atmosfer (73˚F ve %50 RH) ve sirkülasyon havası olan bir test odasına yerleştirilir. Kurutucu, çanak içinde düşük buhar basınçlı bir ortam yaratır. Çanağın içindeki ve test düzeneğinin dışındaki atmosfer arasındaki basınç farkı, su buharı moleküllerinin malzemeden geçmesine ve iç boşluğa kütle eklenmesine neden olur. Kütledeki bu değişiklik, test sırasında periyodik olarak ölçülür. Testin sonunda, zaman içindeki kütle bir grafik üzerinde çizilir. Bu yöntemle, su buharı atmosferden tabağa iletildiği için tabakta kütle artışı görmek izlenir.

Su Yöntemi
Su yöntemi, kabı damıtılmış suyla doldurarak ve 73˚F ve %50 RH'lik kontrollü bir atmosfere yerleştirerek, çanak içinde yüksek buhar basınçlı bir ortam oluşturarak bunu etkili bir şekilde tersine çevirir. Yine periyodik olarak ağırlık ölçümleri yapılır ve bir grafik üzerinde gösterilir. Bu yöntemle, su buharı çanağın dışındaki atmosfere kaçarken kütle azalmasını görülmesi izlenir.

Her iki yöntem de, test edilen malzemenin buhar geçirgenliğinin veya bir malzeme üzerinden zaman içinde su buharı geçiş hızının bir ölçümünü sağlayacaktır. Bu ölçüm, Pascal (Pa) x saniye x metre kare başına 5.72X10 -9 gram su buharına eşit bir Perm ile “Perm” olarak ifade edilir . Grafikteki sonuçların eğiminin (zaman içinde kütledeki değişim), test edilen malzemenin maruz kalan alanına bölünmesiyle basınç farkına bölünmesiyle hesaplanır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp