ASTM E1052 - Virüs için Süspansiyon Zaman-Öldürme Testi

ASTM E1052 - Virüs için Süspansiyon Zaman-Öldürme Testi

US EPA ve FDA kriterlerine göre ASTM E1052 Virüs Süspansiyonu Zaman-Öldürme Testi, EUROLAB Laboratuvarında basit bir ekran olarak veya daha kapsamlı GLP çalışma koşulları altında gerçekleştirilebilir.

ASTM E1052 - Virüs için Süspansiyon Zaman-Öldürme Testi

ASTM E1052 TESTİNİN ÖZETİ

 • Dondurulmuş stok test virüsü çözülür ve 0.1 ml başına yaklaşık 6-log 10 bulaşıcı birimlik bir titreye seyreltilir.
 • Çalışma Sponsoru tarafından talep edilmesi halinde, test virüsü uygun seviyeye kadar organik toprak ile yüklenir. Bu, tipik olarak, test ürününün tek aşamalı bir dezenfektan olarak pazarlanması amaçlandığında yapılır.
  • EPA, tek aşamalı dezenfektan iddiası için% 5'lik bir organik kir yükü gerektirir.
 • Test ürünü, uygunsa, Çalışma Sponsoru tarafından belirtilen kullanım-seyreltme ile hazırlanır. Bir virüs geri kazanım kontrolü olarak hizmet etmek için eşit hacimde tamponlu salin veya hücre kültürü ortamı hazırlanır.
 • Hazırlanan aşı, test ürününe ve virüs geri kazanım kontrol ortamına 1 kısım virüs + 9 kısım test ürünü oranında (Yönteme göre) eklenir.
 • Çalışma temas süresinin kapatılmasının ardından, test ve geri kazanım süspansiyonları, test maddesinde bulunan aktif bileşen (ler) için en uygun yöntemle, örneğin bir kimyasal nötrleştiriciye seyreltme veya bir Sephacryl jel kolonundan süzme yoluyla nötralize edilir.
 • Test maddesinin kullanım-seyreltilmesinin bir alikotu, test süspansiyonuyla aynı şekilde nötralize edilir. Bu, varsa test maddesinin konakçı hücrelere zarar verdiği en düşük seyreltmeyi belirlemek için sitotoksisite kontrolünü oluşturmak için kullanılır.
 • Sitotoksisite kontrolünden bir miktar alınır ve düşük konsantrasyonlu bir viral süspansiyon ile aşılanır. Bu, seçilen nötralizasyon yönteminin etkinliğini doğrulamak için nötralizasyon kontrolünü oluşturmak için kullanılır.
 • Nötralize test, geri kazanım, sitotoksisite kontrolü ve nötralizasyon kontrol süspansiyonları, uygun ortamda seri olarak seyreltilir. Her seyreltme, 24 oyuklu bir tepside hücre tek katmanlarını barındırmak için dört kez plakalanır. Her kuyuya ortam eklenir ve konak hücre virüs sisteminin uygun süre inkübe olmasına izin verilir.
 • İnkübasyon süresinin sonunda test, standart hücre kültürü yöntemleri kullanılarak puanlanır.
  • Tepsideki her oyuk, enfeksiyonun sitopatik etkilerinin (CPE) varlığı açısından mikroskop altında incelenir. Sitotoksisite kontrol kuyuları test ürününün neden olduğu hasar açısından incelenir. Doğrulayıcı tahliller gerektiği gibi kullanılır.
  • Spearman-Karber yöntemi veya başka bir uygun istatistiksel yöntem, tahlilde bulunan enfeksiyöz virüs miktarını ölçmek için kullanılır.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp