Hidrofobik Antimikrobiyal Yüzeyler için ASTM E2180 Testi

Hidrofobik Antimikrobiyal Yüzeyler için ASTM E2180 Testi

ASTM E2180 yöntemi, polimerik veya hidrofobik malzemelerde bulunan antimikrobiyal ajan(lar)ın antimikrobiyal etkililiğini niceliksel olarak test etmek için tasarlanmıştır.

Hidrofobik Antimikrobiyal Yüzeyler için ASTM E2180 Testi

Bakteriyel aşılama (sulu çözeltilerdir), hidrofobik test yüzeylerinde boncuk olabilir, kubbe şeklinde veya neredeyse küresel şekilli bir damlacık oluşturabilir ve böylece işlem görmüş yüzeyle bakteriyel teması azaltabilir. Bu özellik, böylece, muamele edilmiş bir hidrofobik yüzeyin antimikrobiyal aktivitesinin yeterli ölçümünü önleyebilir. ASTM E2180 testi, test inokülümünü bir agar bulamacına dahil ederek bu engelin üstesinden gelir, bu da inokülümün işlenmiş yüzeyle daha homojen temasını sağlar.

ASTM E2180 TEST YÖNTEMİNİN ÖZETİ

  • Agar bulamacının aşılanması, yöntemde belirtildiği gibi bir kültür transferinden gerçekleştirilir. Agar bulamacı, bakteri kültürleri ile polimerik ve hidrofobik yüzeyler arasında tam temasa izin veren şeydir.
  • Şimdi uygun bakteri konsantrasyonu ile aşılanan agar bulamacı hem antimikrobiyal (işlenmiş) hem de kontrol test yüzeylerine eklenir ve inkübasyondan önce jelleşmesine izin verilir.
  • İşlem görmüş ve işlem görmemiş kontrol yüzeylerinin belirlenen kuluçka süresi için uygun sıcaklıkta kuluçkalanmasına izin verilir; Genellikle 24 saat kullanılır.
  • Aşılamadan hemen sonra, aşılama-agar bulamacının başlangıç ​​konsantrasyonunu numaralandırmak için ayrı bir kontrol grubu nötralize edilir, sonike edilir, seri olarak seyreltilir ve kaplanır.
  • Hayatta kalan organizmaların numaralandırılması daha sonra aşılanmış agar bulamacının nötralizasyon yoluyla elüsyonu ve belirlenen bir süre için sonikasyon kullanılarak lamlardan agar bulamacının yeterli şekilde uzaklaştırılmasıyla gerçekleştirilir.
  • Seyreltmeler gerçekleştirilir ve ardından uygun agara kaplanır, ardından inkübasyon yapılır.
  • Agar plakaları daha sonra inkübatörden çıkarılır ve tedavi edilen taşıyıcılarda hayatta kalan bakterilerin kontrol taşıyıcıları ile karşılaştırılması yoluyla yüzde azalmayı belirlemek için sayılır.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp