EN ISO 17070 Deri - Kimyasal Testler - Tetraklorofenol, Triklorofenol, Diklorofenol, Monoklorofenol İzomerleri ve Pentaklorofenol İçeriğinin Tayini

EN ISO 17070 Deri - Kimyasal Testler - Tetraklorofenol, Triklorofenol, Diklorofenol, Monoklorofenol İzomerleri ve Pentaklorofenol İçeriğinin Tayini

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 17070:2015, standardı, deri ürünlerdeki tetraklorofenol, triklorofenol, diklorofenol, monoklorofenol izomerleri ve pentaklorofenol tuzları ve esterlerinin içeriğini belirlemeye yönelik bir test yöntemi sunmaktadır. Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 17070 Deri - Kimyasal deneyler - Tetraklorofenol, triklorofenol, diklorofenol, monoklorofenol isomerlerinin ve pentaklorofenol içeriğinin tayini.

EN ISO 17070 Deri - Kimyasal Testler - Tetraklorofenol, Triklorofenol, Diklorofenol, Monoklorofenol İzomerleri ve Pentaklorofenol İçeriğinin Tayini

Söz konusu standart, kromatografik saptamadan önce klorlu fenollerin asetillendiği ve tespit edilen klorlu fenil asetat miktarının dahili bir standart düzeltmesi yoluyla ölçüldüğü bir prosedürü açıklamaktadır.

ISO 17070 standardı, bitmiş derinin renginin bir cihaz ile doğru ölçümü için bir yöntem belirtmektedir. Standart, deriye uyarlanmış genel renk ölçümü kavramlarını ve renkteki farklılıkların hesaplanmasını açıklamaktadır. Buna göre deri sektörü için standart ışık kaynağı olarak D65 ışık kaynağının kullanılması, D65 ışık kaynağının 10 derece renk eşleştirme için standart koşullar olarak, gün ışığı simülatörlerinin tanımı ve metamerizm analizi için referans ışık kaynağı olarak kullanılması ve CIEDE2000’in renk farkı formülü olarak kullanılması gerekmektedir. D65, bulutlu öğle zamanı dış ortam gün ışığını temsil etmektedir ve tekstil sektöründe renk değerlendirmede yaygın olarak kullanılan standart bir ışık kaynağıdır. Metamerizm, belli bir ışık kaynağında benzer olarak eşleşen iki rengin, başka bir ışık kaynağı altında farklı görünmesi durumudur. Yani bir rengin farklı ışık kaynakları altında farklı renk ve tonlarda gözükmesi ya da iki farklı rengin belli bir ışık kaynağı altında aynı renkte gözükmesidir.

Bir klorofenol, bir veya daha fazla kovalent olarak bağlı klor atomu içeren herhangi bir fenol bileşiktir. Esas olarak beş temel klorofenol türü bulunmaktadır. Bunlar tetraklorofenol, triklorofenol, diklorofenol, monoklorofenol izomerleri ve pentaklorofenoldur. Klorofenoller, fenolün klor ile elektrofilik halojenasyonu ile üretilmektedir. Klorofenollerin çoğu oda sıcaklığında katı haldedir. Güçlü, tıbbi bir tada ve kokuya sahiptir. Bazı klorofenoller pestisit ve herbisit olarak kullanılmaktadır, bazıları ise antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılımaktadır. Bunlar arasında en önemli bileşik pentaklorofenoldur. Klorlu aromatik bir bileşiktir ve yaygın olarak mantar ilacı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda boya, yapıştırıcı ve yalıtım amacı ile kullanılmaktadır.

Kısaca klorofenoller, tarihsel olarak pestisit olarak kullanılmış insan yapımı kimyasalladır. Deri ve tekstil malzemelerini, depolama ve nakliye sırasında mantar ve bakterilerden korumak için koruyucu olarak kullanılmakadır. Ancak Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı bu bileşiği olası bir insan kanserojeni olarak sınıflandırmıştır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN ISO 17070 standardı kapsamında deri ürünlerde tetraklorofenol, triklorofenol, diklorofenol, monoklorofenol izomerleri ve pentaklorofenol içeriğinin tayinine yönelik kimyasal test hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp